Do pobrania

Do pobrania

NOAH posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, które możesz pobrać poniżej, oraz następujące znaki jakości:

Holenderski Związek Pośredników i Biur Pośrednictwa Pracy NBBU jest organizacją branżową dla Biur Pośrednictwa Pracy i rynku pracy tymczasowej . Od 1994 r. NBBU reprezentuje interesy ponad 900 agencji pracy tymczasowej i ich pracowników tymczasowych. Uklad zbiorowy pracy (cao) dla pracowników tymczasowych zawiera zasady, których muszą przestrzegać jego członkowie. NBBU , poprzez coroczne kontrole zapewnia, że NOAH przestrzega przepisów i regulacji, bez względu na ich kompleksowosc.

Do pobrania

Stichting Normering Arbeid. NEN 440-01 to znak jakości dla wszystkich agencji pracy tymczasowej. Znak ten oparty jest na NEN 4400-1 i NEN 4400-2. SNA gwarantuje że firma NOAH jest sprawdzana kilka razy w roku pod kątem prawidłowości deklaracji i płatności podatków od wynagrodzeń, wypłaty ustawowych wynagrodzeń i związanych z nimi dodatków. SNA sprawdza również, czy NOAH posiada wszystkie dokumenty we właściwym porządku przy oddelegowaniu pracownika do pracy.

Do pobrania

Lista kontrolna bezpieczeństwa i zdrowia Biur Pośrednictwa Pracy jest znakiem jakości przeznaczony dla firm, które oddelegowują pracowników do firm posiadających certyfikat VCA. Są to firmy, które wykonują pracę ze zwiększonym ryzykiem w ryzykownym otoczeniu, na przykład na budowach, w fabrykach lub warsztatach . NOAH jest w tym zakresie kontolowana przez niezależną instytucję, pod kontem realizacji celów w zakresie polityki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pracy.

Do pobrania

Deklaracja ta wydawana jest co trzy miesiące przez organy podatkowe. Oznacza to, że NOAH wypełnia swoje zobowiązania płatnicze. W tych konkretnych przypadkach dotyczy to podatków od wynagrodzeń i podatku od sprzedaży. Do pobrania

NOAH Personeelsmanagement jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem: 0915.82.63

Do pobrania

Konto – G jest to zablokowanym konto bankowe, z którego tylko podatki mogą być opłacane. Najemca ma gwarancje, że NOAH zapłaci wszystkie należne składki.

Do pobrania

Lista kontrolna dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (SHE) Zleceniodawców ma na celu sprawienie aby wykonywana praca była bezpieczniejsza oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Każdy pracownik NOAH jest dlatego w posiadaniu VCA, a jeśli tak nie jest, pracownik ma możliwość za pośrednictwem NOAH bezpłatnie uczestnicwa w kursie

Do pobrania