Downloads

Downloads

NOAH beschikt over alle benodigde certificaten die hieronder te downloaden zijn en de volgende keurmerken:

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is de brancheorganisatie voor uitzendbureaus en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de NBBU de belangen van meer dan 900 uitzendbureaus en hun uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten bevat regels waar haar leden aan moeten voldoen. De NBBU ziet erop toe dat NOAH de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht neemt doormiddel van jaarlijkse controles.

Download

Stichting Normering Arbeid. De NEN 440-01 is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2. De SNA ziet erop toe dat NOAH meerder malen per jaar gecontroleerd wordt op correcte aangiftes en afdrachten van loonheffingen, uitbetalen van wettelijke lonen en daarbij horende toeslagen. Ook controleert SNA erop of NOAH alle papieren op orde heeft wanneer zij een medewerker plaatsen.

Download

Deze verklaring word drie maandelijks afgegeven door de belastingdienst. Hierin staat vermeld dat NOAH zich aan haar betaalverplichtingen voldoet. Het betreft in deze gevallen de loonheffingen en omzetbelasting. Download

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen de Belastingdienst kan worden betaald. U als inlener bent ervan verzekerd dat NOAH haar afdrachten voldoet.

Download